HỆ THỐNG TĂNG LIKE - SUB

HỆ THỐNG TĂNG SUB
(Giá 70đ/1sub)
  SỬ DỤNG (Hoàn thành ngay 500 đến 5K SUB)
  (Dưới 1k hoàn thành trong 24h)
HỆ THỐNG VIP LIKE (SV1)
  SỬ DỤNG (Từ 50 đến 1k like)
  (Có cài đặt theo time)
HỆ THỐNG VIP LIKE (SV2)
  SỬ DỤNG (Hai chế độ thông minh)
  (Like avatar và không avatar)


HỆ THỐNG VIP COMMENT
  SỬ DỤNG (Từ 10 đến 100 comment)
  (Có cài đặt nội dung theo time)
HỆ THỐNG VIP MẮT
  SỬ DỤNG (Giá 5000vnd/1 mắt/1 tháng)
  (Có cài đặt nội dung theo time)
HỆ THỐNG BUZZ LIKE BÀI VIẾT
  SỬ DỤNG (Có thể gửi tối đa 30K LIKE)
  (Có cài tăng theo time)


LIKE PAGE KHÔNG BẢO HÀNH
(Giá 110đ/1 like)
  SỬ DỤNG (Từ 200 đến 10.000 Like)
  (Lưu ý: Like không bảo hành khi bị tụt)
LIKE PAGE CÓ BẢO HÀNH
(Giá 180đ/1 like)
  SỬ DỤNG (Từ 200 đến 10.000 Like)
  (Lưu ý: Like có bảo hành 30 ngày khi tăng xong)
HỆ THỐNG TIKTOK
  BẢO TRÌ (Có thể gửi tối đa 30K LIKE)
  (Có cài tăng theo time)
LƯU Ý : Tất cả id khi cài sub hoặc like đều phải được mở công khai. Nếu chưa công khai mà nhập vào hệ thống, hệ thống vẫn trừ tiền nhưng không tăng like hoặc sub!